Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Stekjesroute

1. Gebruiksvoorwaarden

 a. Door gebruik te maken van de Stekjesroute-website of -applicatie, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en verbind je jezelf tot naleving ervan.

 b. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om Stekjesroute te gebruiken. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om de service te gebruiken.

2. Lidmaatschap en account

 a. Je moet een geregistreerd lid zijn om gebruik te maken van sommige functies van Stekjesroute. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.

 b. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie en inhoud die je op Stekjesroute plaatst. Wij houden enkel toezicht op de inhoud die anderen kan schaden.

3. Planten en stekjesruil

 a. Stekjesroute is bedoeld voor het delen of ruilen van planten en stekjes tussen leden. Er worden geen ruilovereenkomsten gemaakt. Indien dit toch gebeurt zijn alle ruilovereenkomsten tussen de betrokken leden gemaakt, en is Stekjesroute niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen of problemen die zich kunnen voordoen.

4. Verantwoordelijkheid

 a. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot planten, inclusief maar niet beperkt tot quarantainebeperkingen en milieuvoorschriften.

 b. Stekjesroute is niet verantwoordelijk voor enige schade aan planten of andere eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van de service.

5. Beëindiging van de Service

 a. Stekjesroute behoudt zich het recht voor om je toegang tot de service op elk moment en om welke reden dan ook op te schorsen of te beëindigen.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

 a. Stekjesroute behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via de service, via mail of via onze Facebookpagina aan onze leden meegedeeld.

7. Contactinformatie

 a. Neem voor vragen, opmerkingen of klachten contact met ons op via info@stekjesroute.eu.